Fiziksel ve Sanal Ağ

Sanal mimarideki temel sanal ağ bileşenleri, sanal Ethernet bağdaştırıcıları ve sanal anahtarlardır. Bir sanal makine, bir veya daha fazla sanal Ethernet bağdaştırıcısı ile yapılandırılabilir. Bir sanal anahtar, aynı ESXi ana bilgisayarındaki sanal makinelerin, fiziksel anahtarlar üzerinden kullanılan aynı protokolleri kullanarak, ek donanıma ihtiyaç duymadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

VMware teknolojisi, yerel sanal makineleri sanal bir anahtar aracılığıyla birbirine ve harici ağa bağlamanızı sağlar. Herhangi bir fiziksel Ethernet anahtarı gibi sanal bir anahtar, kareleri veri bağlantı katmanında iletir. Bir ESXi ana bilgisayarı birden çok sanal anahtar içerebilir. Sanal anahtar, fiziksel Ethernet adaptörleri aracılığıyla harici ağa bağlanır. Sanal anahtar, birden çok sanal ağ kartını birbirine bağlayarak sanal makinelere daha fazla kullanılabilirlik ve bant genişliği sunar.

Sanal anahtarlar, birçok yönden modern fiziksel Ethernet anahtarlarına benzer. Fiziksel bir anahtar gibi, her sanal anahtar yalıtılır ve kendi yönlendirme tablosuna sahiptir, bu nedenle anahtarın aradığı her hedef, yalnızca çerçevenin geldiği sanal anahtardaki bağlantı noktaları ile eşleşebilir. Bu özellik, güvenliği artırarak bilgisayar korsanlarının sanal anahtar yalıtımını kırmasını zorlaştırır.

Sanal anahtarlar ayrıca, bağlantı noktası düzeyinde VLAN segmentasyonunu destekler, böylece her bağlantı noktası, tek veya birden çok VLAN’a erişim sağlayan bir erişim veya ana bağlantı noktası olarak yapılandırılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *