VMware Virtual Switch

VMware, vSphere paketini fiziksel bir ağın işlevlerini taklit edecek şekilde tasarlamıştır, bu nedenle gerçek dünyada bulacağınız birçok ağ donanımı, vSphere’de de sanallaştırılmış olarak bulacaksınız. Sanal anahtarlar, fiziksel benzerleri olan Ethernet anahtarları gibi çalışır, ancak bazı gelişmiş işlevlerinden yoksundur. Sanal ve fiziksel ağ arasında bir bağlantı kurmak için kullanılırlar. Bir sanal anahtar, hangi sanal makinelerin mantıksal olarak sanal bağlantı noktalarının her birine bağlı olduğunu algılayabilir ve bu bilgileri trafiği doğru sanal makinelere iletmek için kullanabilir. Sanal ağları fiziksel ağlarla birleştirmek için fiziksel Ethernet bağdaştırıcıları kullanılarak fiziksel anahtarlara bir sanal anahtar bağlanır.

VSphere’de sanal bir anahtarda iki bağlantı türü mümkündür:

1. sanal makine bağlantı noktası grupları – sanal makineleri diğer VM’lere veya fiziksel ağa bağlamak için kullanılan bağlantı noktaları.

2. VMkernel bağlantı noktaları – hypervisor management traffic, vMotion, iSCSI storage access, network attached storage  (NAS) erişimi ve vSphere Fault Tolerance (FT) günlüğüne izin vermek için kendi IP adresi, subnet mask ve default gateway ile yapılandırılmış bağlantı noktalarıdır.

Two types of virtual switches are available in vSphere:

  • vNetwork standard switches – managed at each individual host level.
  • vNetwork distributed switches – acts as a single switch across all associated hosts in a datacenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *