VMware vSphere Memory Yönetim Teknolojileri

VMkernel (ESXi tarafından kullanılan hypervisor), fiziksel sunucunun RAM kullanımından tasarruf etmek için bu beş bellek yönetimi teknolojisini kullanır.

Transparent page sharing – Aynı içeriğe sahip sayfaların yalnızca bir kez depolanmasına izin vererek fiziksel bellek sayfalarının kullanımından tasarruf sağlar. Bu teknik, tüketilen toplam bellek sayfası sayısını azaltır, bu da ana bilgisayarların daha yüksek düzeyde bellek aşırı taahhüdünü desteklemesine olanak tanır.
Ballooning mechanism – Tipik olarak VMware Tools ile yüklenen vmmemctl adlı balloon sürücüsüdür , o belirli guest işletim sisteminden bellek geri kazanmak için VMkernel’den gelen komutlara yanıt vermek için kullanılır.
Memory compression – ESXi ana bilgisayarlarında varsayılan olarak etkindir, bu teknik, bir VM takas dosyasına geçişi önlemek için çekişme yüksek olduğunda sayfaları sıkıştırarak belleği geri kazanmaya çalışır.
Host-level SSD swapping – Ana bilgisayar önbellek takas dosyası için ana bilgisayarda bir SSD sürücüsü kullanmayı içerir.
Swapping – Başka bir yerde ihtiyaç duyulan belleği geri kazanmak için bellek sayfaları diske değiştirilir. Bu son çare çözümüdür çünkü önemli bir performans uyarısı getirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *